شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ بسم الله . دفتر عاشقي ماست پر از نمره بيست /چون امير دل ما سيد علي خامنه ايست
*ميثم*
92/5/29
قربون کلامت...
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top