بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ بسم الله . دفتر عاشقي ماست پر از نمره بيست /چون امير دل ما سيد علي خامنه ايست
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
قربون کلامت...
ساعت دماسنج