قرمز سبز آبي خاکستري
شخص كريم و بزرگوار، نزد خداوند، خرّم و با پاداش است و نزد مردم، محبوب و باشكوه . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت