بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ بسم الله . انس عجيبي با قرآن داشت . همه از صوت زيبايش تعريف مي كردند . شب قدر پاوه بود . قرآن يك جا بهش نازل شد . منافقين سرش رو با مرمر بريده بودند .
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو