شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ بسم الله . انس عجيبي با قرآن داشت . همه از صوت زيبايش تعريف مي كردند . شب قدر پاوه بود . قرآن يك جا بهش نازل شد . منافقين سرش رو با مرمر بريده بودند .
درب کنسرو بازکن برقی
vertical_align_top